Podukrep MO 4.1

Pričakovani rezultati:

Pozitivni vpliv na rejo živali z vso potrebno novo tehnologijo, ki se uvaja v sodobni reji prašičev tekačev in pitancev.

Povzetek:

Objekti prašičji hlevi namenjeni vzreji prašičev pitancev na lokaciji Cven so bili zgrajeni daljnega leta 1962. Starost objektov več kot 55 let, je žal pustila na njih velike negativne posledice. Hlevi zaradi dotrajanosti in zastarele tehnologije žal niso več primerni za rejo živali – prašičev pitancev.

Družba Ljutomerčan d.o.o. se v zadnjih letih predvsem ukvarja z vzrejo pujskov – tekačev. Odločitev za rekonstrukcijo hleva v hlev, ki bo primeren za vzrejo tekačev je bila nujna, saj se na naši družbi ubadamo s prostorsko stisko pri vzreji pujskov – tekačev. Prav tako se na naši družbi del pujskov – tekačev ne proda, ampak jih pitamo do klavne teže.

Z omenjeno rekonstrukcijo hleva 5 na lokaciji Cven smo pridobili sodoben hlev z kapaciteto vzreje 720 komadov tekačev in 440 komadov prašičev za pitanja.

Preurejeni hlev izpolnjuje vse visoke standarde za vzrejo živali. Živali imajo potreben življenjski prostor, ki izpolnjuje standard dobrobita živali, saj gre za osnovne pogoje, ki vpliva na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi  je pomemben cilj, ki ga skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.

Glavne aktivnosti:

Izvajanje rekonstrukcije hleva v način in obliko reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.