Podukrep MO 4.1

Rekonstrukcija hleva za prašiče pitance  in vzrejo tekačev.