Prispevki v kategoriji Program razvoja podeželja

Dobrobit živali (UKREP 14)

Cilj: spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali. Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora. Upravičenci: Upravičenci do plačila iz ukrepa 14 (ukrep DŽ) so nosilce kmetijskih gospodarstev, ki se prostovoljno vključijo v ukrep DŽ in izpolnjujejo predpisane pogoje. Povzetek: Zdravje in […]

Kmetijsko okoljska podnebna plačila (...

Cilji: zmanjšanje vplivov kmetovanja na okolje  Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti, ustrezno gospodarjenje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami […]