Prispevki v kategoriji Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Podukrep MO 4.1

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv na rejo živali z vso potrebno novo tehnologijo, ki se uvaja v sodobni reji prašičev tekačev in pitancev. Povzetek: Objekti prašičji hlevi namenjeni vzreji prašičev pitancev na lokaciji Cven so bili zgrajeni daljnega leta 1962. Starost objektov več kot 55 let, je žal pustila na njih velike negativne posledice. Hlevi zaradi […]