Prispevki v kategoriji Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Podukrep MO 4.1

Podukrep MO 4.1

Rekonstrukcija hleva za prašiče pitance  in vzrejo tekačev.