Prispevki v kategoriji O podjetju

Podjetje

Družba Ljutomerčan d.o.o. je naslednica Vinogradniško Živinorejskega Kombinata Ljutomer. Ta se je po lastninskem preoblikovanju konsolidiral v Ljutomerčan d.d., katerega je v letu 2009 kupila družina Puklavec, ki je preko P&F HOLDING VINO 100% lastnik Ljutomerčana d.o.o. Pri reji plemenskih svinj, vzreji tekačev in pitanju prašičev ter pridelavi poljščin ima Družba Ljutomerčan d.o.o. petdeset letno […]