Prispevki v kategoriji Aktualno

Novogradnja hleva za plemenske svinje

Novogradnja hleva za plemenske svinje

POVZETEK Družba Ljutomerčan d.o.o. je naslednica Vinogradniško Živinorejskega Kombinata Ljutomer. Pri reji plemenskih svinj, vzreji tekačev in pitanju prašičev ter pridelavi poljščin ima Družba Ljutomerčan d.o.o. več kot petdeset letno tradicijo. Družba ima dve osnovni dejavnosti; POLJEDELSTVO in REJA PRAŠIČEV. V dejavnosti POLJEDELSTVO družba obdeluje nekaj manj kot 500 ha njiv. Večino njivskih površin predstavljajo […]